14 mars 2012

Wallpaper*


Wallpaper magazine - Global Design Issue.

Tredimensionella omslag till Wallpaper design av Noma Bar. Detta är inte bara illustrationer utan hela rum som är uppmålade i en studio. Varje omslag av aprilnumret kommer att publiceras i sitt eget land - Tyskland, USA, Frankrike, Italien, Spanien, Japan, Belgien och Skandinavien. Se fler omslag på Coverjunkie.

Inga kommentarer: