05 mars 2013

Find your...

Storytelling är aboslut inget nytt i reklam. Men på senaste tiden har jag fastnat för några olika reklamfilmer där riktiga människor får berätta sin historia. Dind Yours låter de folk berätta om vad de hittat under en speciell resa. De har filmer som Find your Happy place, Find your story och min absoluta favorit Find your Understanding. Den finaste reklamfilm jag sett på mycket länge. Blev tårögd, blödig som jag är.

Även Röda Korset har en fin reklamkampanj som heter just Storytellers
I maj 2012 började Röda Korset en resa för att berätta om verksamheten från dem som blivit hjälpta av organistationen. För att göra det skickades  300 paket ut till Storytellers runt om i USA. Deras berättelser är inspirerande, tragiska, upplyftande och otroliga, men framför allt, fylld med stunder som visar mänskligheten från sin bästa sida.
Se alla filmer här.
Läs mer här.


Inga kommentarer: